Informační systém pro pohřební služby Funeral je vyvíjen pro pohřební služby z ČR a Slovenska. Aplikace fungující na bázi klient-server se skládá z desktopové části systému a mobilní aplikace. Pilotní provoz byl spuštěn v pohřebním ústavu PegasCZ s.r.o. 1. 9. 2017. Vývoj systému zatím nebyl dokončen nicméně v současné době umožňuje následující:

  • Administrace uživatelů a poboček včetně nastavení oprávnění.
  • Sjednání pohřbu dle různých typů smluv ke sjednání včetně objednání květin, rakve a dalších služeb.
  • Modul sklad obsahující skladovou evidenci, administraci katalogu produktů, inventarizaci zboží, výdejky, příjemky a další potřebné dokumenty pro sklad.
  • Modul EET evidující tržby na se Finanční správě.
  • Kniha zesnulých evidující kompletní databázi zesnulých, které firma převezla či jim sjednala pohřeb.
  • Modul Kniha uren pro evidenci přijatých a vydaných uren.
  • Připravujeme moduly pro dispečink, prodejky, reporting a mnoho dalšího.