Evidenční software na bázi klient – server pro oddělení Patologií z celé ČR. Pilotní provoz byl spuštěn v roce 2016 na Patologicko-anatomickém oddělení Nemocnice Na Bulovce. A co tento software vlastně umí?

  • Uživatelská oprávnění pro jednotlivé uživatele.
  • Evidence zesnulých, amputátů a histologických zbytků.
  • Výpočetní modul pro fakturaci.
  • Reporty generované v softwaru.
  • Automatické reporty zasílané e-mailem.