Woocommerce EET

800,00 

Hlavní funkce pluginu

 • Komunikace s EET servery a evidence tržeb.
 • Nastavení údajů o poplatníkovi a EET spojení.
 • Možnost výběru, které typy plateb bude plugin evidovat.
 • Podpora vlastních stavů objednávek a různých metod platby
 • Podpora cizích měn
 • Automatické znovu odeslání účtenek při nezdařilé komunikaci s EET
 • Podpora dalších pluginů pomocí metadat v objednávce
 • Možnost implementace údajů přímo do faktury pomocí pluginu PDF Invoices & Packing Slips.
 • Ukládání veškeré komunikace s EET serverem do databáze
 • Podpora částečné i plné refundace objednávek
 • Podpora testovací komunikace se serverem EET
 • Možnost implementace do Woocomerce POS

 

Plugin pravidelně aktualizujeme.

Aktuální verze 2.0.8.

Katalogové číslo: AD0000001 Kategorie:

Popis

1. Instalace a nastavení

 • Po zakoupení pluginu a jeho instalaci do Vašeho webu na platformě WordPress je třeba aktivovat licenci. Licenční kód obdržíte ve stejném e-mailu jako odkaz na stažení pluginu.
 • Po úspěšné aktivaci pluginu je třeba jej nastavit a vyplnit následující údaje
  • Vaše DIČ
  • Identifikátor provozovny, přidělený MF ČR zde.
  • Identifikátor pokladního zařízení
  • Vyberte zda jste nebo nejste plátce DPH
  • Heslo k certifikátu
  • Certfikát ke spojení s EET, který Vám vygenerují na Finanční správě
  • Můžete si vybrat, se kterým e-mailem bude zákazníkovi účtenka zaslána
  • Můžete nastavit, při kterém typu platby se bude účtenka generovat
 • Pokud nemáte údaje od finanční zprávy a chcete si plugin otestovat, použijte prosím údaje pro testovací testovací prostředí.

2. Průběh evidence

EET schéma komunikace

 1. Zákazník si dá zboží do košíku a přejde k platbě, kde vybere metodu platby. Pokud máte nastaveno, že účtenka se bude generovat zvlášť a nebude součástí faktury tak musí uživatel zaškrtnout souhlas s vydáním elektronické účtenky.
 2. Dále je zákazník přesměrován k platbě do platební brány (GoPay, PayPal atd.) nebo zaplatí zboží na místě.
  • Pokud je vybrána platební brána, tak po notifikaci platební brány do e-shopu o úspěšné platbě
  • Pokud je vybrána platba na místě, tak je nudné jí potvrdit v administraci.
 3. Jakmile je platba potvrzena, plugin Woocommerce EET se spojí s EET serverem a zašle mu údaje o e-shopu a o objednávce. Zároveň posílá požadavek na FIK.
 4. V případě úspěšného spojení je z EET do pluginu odeslán FIK a ten se vygeneruje do faktury anebo do účtenky dle nastavení pluginu.
 5. Účtenka/faktura je zaslána uživateli do e-mailové schránky s potvrzením úspěšné objednávky.

Každá účtenka je uložena v administraci pluginu, kde jsou veškeré údaje o komunikaci s EET při daném přenosu i samotná účtenka.

Co se stane pokud spojení selže?

Pokud spojení selže, plugin se pokusí spojení navázat znovu, případně tak můžete učinit manuálně v administraci jednotlivých účtenek.

Umí plugin storno platby?

Ano plugin Woocommerce EET umí také stornovat účtenky ať už manuálně přes rozhraní účtenek v administraci pluginu nebo automaticky, je-li objednávka stornována. Proces komunikace je stejný jako při klasické objednávce.

Je možno generovat FIK přímo do faktury?

V základní verzi máte možnost navázání propojení s pluginem WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips a generovat FIK přímo do jeho faktur. V dalších verzích přidáme podporu dalších pluginů na základě Vašich žádostí.

Jak dlouho platí licence?

Licence je doživotní. Každý rok se bude automaticky prodlužovat zdarma.

Je možno jednu licenci využít pro více webů?

Jedna licence platí pro jeden web, tedy pro jednu instalaci WordPress.

 

Máte nápad na zlepšení?

Napište nám na info@adalo.cz.

Pro použití našeho pluginu doporučujeme použít následující:

 • WordPress 4.6. a vyšší
 • Woocommerce 2.6. a vyšší
 • PHP 5.6. a vyšší
 • Třída SOAP Client

Pokud zatím nemáte vygenerované přístupy z Finanční správy, můžete použít k otestování následující testovací přístupy:

DIČ: CZ00000019
Identifikátor provozovny: 11
Identifikátor pokladního zařízení: 111
Heslo k certifikátu: eet
Testovací certifikát si můžete stáhnout zde.

Podrobnější informace k testovacímu prostředí naleznete zde.

Základní funkcí pluginu je evidovat účtenky na servery EET. Toho docílí jednoduchým odchytáváním změny stavů objednávek. Pokud se shoduje nový stav objednávky a způsob platby objednávky s nastavením pluginu, vygeneruje se nová účtenka a zaeviduje se do EET.

Díky jednoduchosti základní funkce tohoto pluginu, správně spolupracuje s většinou platebních metod a dalších pluginů využívajících Woocommerce na WordPressu. A pokud ne můžeme integrace zajistit.

Podpora vlastních stavů objednávek i různých metod platby

Plugin počítá s podporou vlastní stavů u objednávek a způsobů plateb ve Woocommerce. Kdy a co se má při stavu objednávky stát je možné jednoduše definovat v administraci pluginu, pomocí tabulky stavů a metod plateb.

Automatické znovu odeslání účtenek při nezdařilé komunikaci s EET

Plugin automaticky odesílá účtenky na EET, které se nepodařilo odeslat v reálném čase. Důvodem může být, že EET server nebyl dostupný (server neodpověděl do 2 sekund) nebo byl špatně nastavený certifikát. Plugin se pak každých 10 minut pokusí takto nepovedené účtenky znovu zaslat na EET tak jak uvádí zákon.

Potvrzení o vygenerování elektronické účtenky

Plugin umožňuje vložit checkbox s potvrzením, že zákazník souhlasí s vygenerováním elektronické účtenky, přímo do formuláře objednávky. Toto potvrzení se zobrazí pouze u vybraných způsobů plateb. Povinnost zobrazit toto potvrzení udává eshopům zákon, i když jeho výklad není jednoznačný. Je proto možné toto potvrzení vložit ale i upravit jeho text.

Generování vlastní EET účtenky a zaslání emailem

Plugin umožňuje přímo generovat EET účtenku, kterou i přiloží k nastaveným emailům a nebo [TODO]

Přidání údajů do klasické faktuře

Podpora dalších pluginů

Ukládání veškeré komunikace s EET serverem do databáze

Podpora částečné i plné refundace objednávek

Podpora cizích měn

Podpora testovací komunikace se serverem EET

Plugin přidává důležité informace do metadat objednávky

Možnosti rozšíření a další interakce s pluginy

Příklady nastavení

Definování vlastní šablony účtenky

WooCommerce PDF Invoices

Do šablonu faktury kterou používáte, vložte php kód pro vypsání dat potřebných na účtence. Níže uvádím příklad jak nějak by kód mohl vypadat.

<?php
$receipt = $this->order->awooeet_receipt;

if($receipt != null){ ?>
  <p>
   <strong>
     <?=($receipt->fik != "" ? "FIK: ".$receipt->fik: "PKP: ".$receipt->pkp)?><br/>
     BKP: <?=($receipt->bkp)?><br/>
     Pořadové číslo účtenky: <?=($receipt->porad_cis)?><br/>
     Provozovna / Pokladna: <?=($receipt->id_provoz." / ".$receipt->id_pokl)?><br/>
     Datum tržby: <?=($receipt->dat_trzby != null ? $receipt->dat_trzby->format('Y-m-d H:i:s') : "---")?><br/>
   </strong>
  </p>
<?php } ?>
FIK:{{fik}}
BKP: {{bkp}}
Provozovna: 11
Pokladní zařízení: 111
Režim evidování tržby: Běžný režim
Celková částka tržby: {{celk_trzba}}
Kurz: {{kurz_kurz}}
Pořadové číslo účtenky: {{porad_cis}}
Datum a čas přijetí tržby/vystavení účtenky: {{dat_trzby}}

WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips

Plugin umožňuje automaticky vložit fik, bkp/pkp do faktur WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips pomocí hooku na akci wpo_wcpdf_after_order_details, který se v klasické šabloně faktury volá po vypsání detailu objednávky.

Pokud má uživatel upravenou šablonu a již v ní nemá volání potřebného hooku/action data se vypisovat nebudou. Je pak nutné toto volání do šablony přidat a nebo použít jinou z cest jak získat objekt účtenky (WooEET_Receipt) a “ručně” vypsat potřebná data do faktury.

WooCommerce POS

Woocommerce EET spolupracuje také s pluginem Woocommerce POS. Aby se FIK a BKP dostaly na fakturu vygenerovanou tímto pluginem, je potřeba upravit šablonu faktury.

Šablonu najdete ve složce pluginu: /woocommerce-pos/includes/views/print a jmenuje se tmpl-receipt.php a nebo její kopie receipt.php

Další umisteni šablony:

[dir šablony nebo child-theme]/woocommerce-pos/print/tmpl-receipt.php

[dir šablony nebo child-theme]/woocommerce-pos/print/receipt.php

 

Do tohoto souboru vložte následující kód na místo, které je znázorněno na obrázku níže:

 {{#if awooeet_receipt}}
<tr>
 <th>Uctenka:</th>
 <td>{{awooeet_receipt.porad_cis}}</td>
</tr>
<tr>
 <th>Id Provozovny:</th>
 <td>{{awooeet_receipt.id_provoz}}</td>
</tr>
<tr>
 <th>Id Pokladny:</th>
 <td>{{awooeet_receipt.id_pokl}}</td>
</tr>
{{#if awooeet_receipt.fik}}
<tr>
 <th>FIK:</th>
 <td>{{awooeet_receipt.fik}}</td>
</tr>
{{else}}
<tr>
 <th>PKP:</th>
 <td>{{awooeet_receipt.pkp}}</td>
</tr>
{{/if}}
<tr>
 <th>BKP:</th>
 <td>{{awooeet_receipt.bkp}}</td>
</tr>
{{/if}}

Vyznačené místo pro vložení kódu do Woocommerce POS

Nakonec je potřeba soubor uložit, a nahrát zpět do složky pluginu  /woocommerce-pos/includes/views/print. Úprava se projeví okamžitě. Součástí faktury tak budou informace z EET, konkrétně FIK a BKP.

 

Plugin vytváří účtenky dynamicky pomocí ajaxu a ne přímo na backendu jako jiné pluginy. V šabloně účtenky je proto použitá jiná syntaxe pro zobrazení hodnot z objednávky. I my jsme se tomu přizpůsobily a upravili jsme náš plugin tak aby komunikoval s POS.

Do šablony objednávky je proto možné vložit tento kód, který v objednávce zobrazí nejdůležitější části EET účtenky K ní se dostanete pomocí objektu {{awooeet_receipt}}, který ale může být u objednávek, které se neevidují, nulový nebo nebo nemusí být vůbec nastavený.

Šablonu naleznete nebo vytvořte(zkopírujte) na jednom z následujících míst:

 • [složka aktivní šablony]/woocommerce-pos/print/receipt.php
 • [složka aktivního potomka šablony]/woocommerce-pos/print/receipt.php
 • [složka pluginů]/woocommerce-pos/includes/views/print/receipt.php
 • [složka pluginů]/woocommerce-pos/includes/views/print/tmpl-receipt.php

Kód pro vložení:

{{#if awooeet_receipt}}
<tr>
 <th>Účtenka:</th>
 <td>{{awooeet_receipt.porad_cis}}</td>
</tr>
<tr>
 <th>Id Provozovny:</th>
 <td>{{awooeet_receipt.id_provoz}}</td>
</tr>
<tr>
 <th>Id Pokladny:</th>
 <td>{{awooeet_receipt.id_pokl}}</td>
</tr>
{{#if awooeet_receipt.fik}}
<tr>
 <th>FIK:</th>
 <td>{{awooeet_receipt.fik}}</td>
</tr>
{{else}}
<tr>
 <th>PKP:</th>
 <td>{{awooeet_receipt.pkp}}</td>
</tr>
{{/if}}
<tr>
 <th>BKP:</th>
 <td>{{awooeet_receipt.bkp}}</td>
</tr>
{{/if}}