Zásady ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Jsme společnost Adalo Solutions s.r.o., se sídlem na adrese Lidická 700/19, Brno - Veveří, 602 00, IČO: 049 01 681, jsme zapsaní u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 92517. 

Děkujeme za Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

1. Zpracování osobních údajů

Pokud nám dáte souhlas, budeme zpracovávat Vaše údaje, které jste nám vyplnili v online kontaktním dotazníku. Jsou to Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení) a kontaktní údaje (e-mail a telefonní číslo).

Z jakého důvodu nám údaje dáváte?

Abychom Vás mohli kontaktovat ohledně poptávaných služeb z oblasti vývoje webových aplikací a dalších IT služeb, o které jste projevili zájem, za účelem bližší nabídky.

Jakožto poskytovatolé těchto služeb Vás budeme kontaktovat prostřednictvím Vámi zadaných kontaktních údajů (telefonicky nebo e-mailem) a přiblížíme Vám své nabídky a možnosti služeb z oblasti vývoje webových aplikací a dalších IT služeb na základě údajů, které jste nám v kontaktním formuláři uvedli.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě Vašeho souhlasu, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas je zcela na Vás, je dobrovolný, ale pro spojení s dodavateli služeb z oblasti vývoje webových aplikací a dalších IT služeb je nezbytný. 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Nejdéle 1 rok od jeho udělení. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpátky nebo nám ho i prodloužit.

Co se stane, pokud souhlas odvoláte?

Vaše údaje smažeme a nebudeme je dále zpracovávat.

 

2. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@adalo.cz  nebo zavolejte na tel. č. 724 600 747.

V naší společnosti není jmenovaný pověřenec pro oblast zpracování osobních údajů.

S daty nepracujeme tak, že by docházelo k automatizovanému rozhodování nebo rozhodování na základě profilování.

Vaše data zůstávají na území Evropské unie.

Nařízení GDPR Vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Adalo Solutions s.r.o. © 2016 - 2024 | All rights reserved